حکایت وزیربهداشت از اولین و آخرین دیدارش با علم الهدی و شهدای هویزه

وزیر بهداشت در تلگرام خود به بهانه حضور در یادمان شهدای هویزه در مطلبی با عنوان “عطر یاران” به بیان حکایت آشنایی خود با شهید محمدحسین علم الهدی و آخرین دیدارش با او پرداخت.

free download movie

خرید غذا