هک تلگرام کاربران بوشهری توسط برادر و خواهر شیرازی

هک تلگرام کاربران بوشهری توسط برادر و خواهر شیرازی
پارس خلیج : رئیس پلیس فتا استان از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی در شیراز خبر داد که با هک شبکه اجتماعی تلگرام و اغفال خانم های جوان، از آنان اخاذی می کردند
به گزارش پارس خلیج سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد که اکانت تلگرام وی هک شده و در اختیار شخص دیگری قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و … اقدام به اخاذی از وی می کند.
وی افزود: در همین راستا طی مدت ۴۸ …

هک تلگرام کاربران بوشهری توسط برادر و خواهر شیرازی

پارس خلیج : رئیس پلیس فتا استان از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی در شیراز خبر داد که با هک شبکه اجتماعی تلگرام و اغفال خانم های جوان، از آنان اخاذی می کردند
به گزارش پارس خلیج سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد که اکانت تلگرام وی هک شده و در اختیار شخص دیگری قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و … اقدام به اخاذی از وی می کند.
وی افزود: در همین راستا طی مدت ۴۸ …
هک تلگرام کاربران بوشهری توسط برادر و خواهر شیرازی

پایگاه خبری مبارز

هک تلگرام 25 هزار زن جوان در 7 استان توسط خواهر و برادر شیرازی

هک تلگرام 25 هزار زن جوان در 7 استان توسط خواهر و برادر شیرازی
رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با هک و اغفال خانم های جوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از آنها اخاذی می کردند.
سرهنگ «سیدموسی حسینی» در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس، گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و باتوجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و …اقدام به اخاذی از وی می کند. وی افزود: در همین راستا طی مدت 4 …

هک تلگرام 25 هزار زن جوان در 7 استان توسط خواهر و برادر شیرازی

رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با هک و اغفال خانم های جوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از آنها اخاذی می کردند.
سرهنگ «سیدموسی حسینی» در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس، گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و باتوجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و …اقدام به اخاذی از وی می کند. وی افزود: در همین راستا طی مدت 4 …
هک تلگرام 25 هزار زن جوان در 7 استان توسط خواهر و برادر شیرازی

استخدام آموزش و پرورش