همزمانی عجیب تخلیه ساختمان وطن امروز و انتشار یک گزارش در ایرنا

همزمانی عجیب تخلیه ساختمان وطن امروز و انتشار یک گزارش در ایرنا
به گزارش تراز ،کانال اطلاع رسانی روزنامه وطن امروز در تلگرام در مطلبی با عنوان “همزمانی جالب اقدام قهری برای تخلیه ساختمان وطن امروز و دروغ پردازی خبرگزاری دولت” در خصوص حواشی عدم انتشار امروز این روزنامه نوشت: دیروز همزمان با ورود ماموران اوقاف به ساختمان روزنامه و اقدام عجیب این نهاد به اصطلاح فرهنگی در ریختن وسایل روزنامه به خیابان آن هم بر سر یک اختلاف حل شدنی در رقم اجاره بها، خبرگزاری دولت به نقل از یک منبع آگاه در روزنامه ایران خبری قدیمی را درباره یک پرونده اختلافی فی مابین دو روزنامه را …

همزمانی عجیب تخلیه ساختمان وطن امروز و انتشار یک گزارش در ایرنا

به گزارش تراز ،کانال اطلاع رسانی روزنامه وطن امروز در تلگرام در مطلبی با عنوان “همزمانی جالب اقدام قهری برای تخلیه ساختمان وطن امروز و دروغ پردازی خبرگزاری دولت” در خصوص حواشی عدم انتشار امروز این روزنامه نوشت: دیروز همزمان با ورود ماموران اوقاف به ساختمان روزنامه و اقدام عجیب این نهاد به اصطلاح فرهنگی در ریختن وسایل روزنامه به خیابان آن هم بر سر یک اختلاف حل شدنی در رقم اجاره بها، خبرگزاری دولت به نقل از یک منبع آگاه در روزنامه ایران خبری قدیمی را درباره یک پرونده اختلافی فی مابین دو روزنامه را …
همزمانی عجیب تخلیه ساختمان وطن امروز و انتشار یک گزارش در ایرنا

سپهر نیوز