تعطیلی شنبه ها در دستور کار دولت نیست

تعطیلی شنبه ها در دستور کار دولت نیست
سخنگوی دولت در مورد اخبار اخیر منتشر شده درباره تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج شنبه گفت: تعطیلی روزهای شنبه تا الان در دستور کار دولت نیست.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالی درباره کارخانه ارج اظهار داشت: دولت در حال فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی متوقف شده است. بیش از چهار هزار واحد تولیدی در شهرهای صنعتی راکد هستند. سیاست دولت این است که آن ها را فعال کند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

تعطیلی شنبه ها در دستور کار دولت نیست

سخنگوی دولت در مورد اخبار اخیر منتشر شده درباره تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج شنبه گفت: تعطیلی روزهای شنبه تا الان در دستور کار دولت نیست.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالی درباره کارخانه ارج اظهار داشت: دولت در حال فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی متوقف شده است. بیش از چهار هزار واحد تولیدی در شهرهای صنعتی راکد هستند. سیاست دولت این است که آن ها را فعال کند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
تعطیلی شنبه ها در دستور کار دولت نیست

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی