چراغ خاموش ها نزدیک می شوند/اعضای شورا چند وقت است تاکسی سوار نشده اند؟

چراغ خاموش ها نزدیک می شوند/اعضای شورا چند وقت است تاکسی سوار نشده اند؟
در آمد متوسط ها هم که رو به افول. است، پس اقتصاد پیشنهادی دولت تدبیر و امید می شود جوک طنازان در رسانه های هوشمند این روز ها تلگرام و واتساپ و وایبر و لاین و فیس بوک!

چراغ خاموش ها نزدیک می شوند/اعضای شورا چند وقت است تاکسی سوار نشده اند؟

در آمد متوسط ها هم که رو به افول. است، پس اقتصاد پیشنهادی دولت تدبیر و امید می شود جوک طنازان در رسانه های هوشمند این روز ها تلگرام و واتساپ و وایبر و لاین و فیس بوک!
چراغ خاموش ها نزدیک می شوند/اعضای شورا چند وقت است تاکسی سوار نشده اند؟

اس ام اس جدید