تروریست ها در لیبی از طریق فیسبوک سلاح می خرند

تروریست ها در لیبی از طریق فیسبوک سلاح می خرند
فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی در حال تبدیل شدن به بازار جدیدی برای تروریست هایی هستند که می خواهند در لیبی سلاح بخرند. نتایج بررسی که تیم پروژه تحقیقاتی سلاح های کوچک (Small Arms Survey) و سرویس تحقیقات تسلیحاتی (Armament Research Services) انجام داده، نشان می دهد شمار روزافزونی از معاملات تجارت اسلحه در لیبی به صورت آنلاین انجام می شود. متخصصان می گویند گروه های مرموزی در فیس بوک و واتس اپ تشکیل شده اند. این در حالی است که دیگر اپلیکیشن ها مانند اینستاگرام و تلگرام نیز به همین شکل مورد استفاده قرار می گیر

تروریست ها در لیبی از طریق فیسبوک سلاح می خرند

فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی در حال تبدیل شدن به بازار جدیدی برای تروریست هایی هستند که می خواهند در لیبی سلاح بخرند. نتایج بررسی که تیم پروژه تحقیقاتی سلاح های کوچک (Small Arms Survey) و سرویس تحقیقات تسلیحاتی (Armament Research Services) انجام داده، نشان می دهد شمار روزافزونی از معاملات تجارت اسلحه در لیبی به صورت آنلاین انجام می شود. متخصصان می گویند گروه های مرموزی در فیس بوک و واتس اپ تشکیل شده اند. این در حالی است که دیگر اپلیکیشن ها مانند اینستاگرام و تلگرام نیز به همین شکل مورد استفاده قرار می گیر
تروریست ها در لیبی از طریق فیسبوک سلاح می خرند

دانلود فیلم جدید