«کانال ها و گروه های تلگرام» فست فودهای خبری

«کانال ها و گروه های تلگرام» فست فودهای خبری
غلامرضا فرجیان فعال سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی جنوبشرق استان تهران در تحلیل اختصاصی که در اختیار پایگاه خبری تحلیلی «راوی» قرار داده، به بررسی معضل گروه ها و کانال های شبکه مجازی تلگرام در امر خبر و اطلاع رسانی پرداخته است.

«کانال ها و گروه های تلگرام» فست فودهای خبری

غلامرضا فرجیان فعال سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی جنوبشرق استان تهران در تحلیل اختصاصی که در اختیار پایگاه خبری تحلیلی «راوی» قرار داده، به بررسی معضل گروه ها و کانال های شبکه مجازی تلگرام در امر خبر و اطلاع رسانی پرداخته است.
«کانال ها و گروه های تلگرام» فست فودهای خبری

خرید بک لینک

عکس