پس لرزه های استعفای جلال پور

پس لرزه های استعفای جلال پور
گروه تشکل ها
راس ساعت 8 صبح شنبه تلگرام محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران خبر استعفای وی را اعلام کرد. از هفته گذشته شایعه کنار رفتن جلال پور بر سر زبان ها بود و در محافل خصوصی صحبت هایی مبنی بر بیماری جلال پور شنیده می شد. پس از سفر کردستان جلال پور احساس درد در قفسه سینه کرد و سپس دچار سکته قلبی شد. هرچند این خبر در رسانه ها درج نشد اما دوستان جلال پور وضعیت وی را وخیم توصیف می کردند. در نهایت بعد از 10روز سکوت جلال پور در تلگرام خود استعفا داد. این استعفا در زمانی در تلگرام وی اعلام شد که …

پس لرزه های استعفای جلال پور

گروه تشکل ها
راس ساعت 8 صبح شنبه تلگرام محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران خبر استعفای وی را اعلام کرد. از هفته گذشته شایعه کنار رفتن جلال پور بر سر زبان ها بود و در محافل خصوصی صحبت هایی مبنی بر بیماری جلال پور شنیده می شد. پس از سفر کردستان جلال پور احساس درد در قفسه سینه کرد و سپس دچار سکته قلبی شد. هرچند این خبر در رسانه ها درج نشد اما دوستان جلال پور وضعیت وی را وخیم توصیف می کردند. در نهایت بعد از 10روز سکوت جلال پور در تلگرام خود استعفا داد. این استعفا در زمانی در تلگرام وی اعلام شد که …
پس لرزه های استعفای جلال پور

مدلینگ