بروز درگیری های اجتماعی و شخصی درباره تلگرام

ارائه دهندگان خدمات موبایل و کامپیوتر از تقاضای قابل توجه مراجعانی خبر می دهند که به دنبال هک و دسترسی به تلگرام آشنایانشان هستند. پدیده ای که متاسفانه رواج آن را در آگهی های متعدد فروش نرم افزار هک تلگرام می توان دید؛ اما آیا تلگرام قابل نفوذ است؟

استخدام

دانلود آهنگ آذری