جنگل اتومبیل های بلژیک؛ از شایعه تا واقعیت

جنگل اتومبیل های بلژیک؛ از شایعه تا واقعیت
«داستان توقف این خودروها و ترافیک هفتادساله آنها در جنگل های بلژیک به جنگ جهانی دوم برمی گردد؛ زمانی که سربازان آمریکایی«مالکان اصلی این خودروها» قصد بازگشت به ایالات متحده را داشتند …»
به گزارش اقتصادنیوز، این روایت، در یکی از کانال های معروف تلگرام به شکل بالا منتشر شده است اما واقعیت ماجرا، حکایت متفاوتی را پشت سر دارد. در حقیقت تاریخچه حضور این خودروها به زمان بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد؛ بعد از منعقد شدن قرارداد «ناتو» در 1948 دو پایگاه نظامی کانادایی در فرانسه و بلژیک در صد مایلی این محل …

جنگل اتومبیل های بلژیک؛ از شایعه تا واقعیت

«داستان توقف این خودروها و ترافیک هفتادساله آنها در جنگل های بلژیک به جنگ جهانی دوم برمی گردد؛ زمانی که سربازان آمریکایی«مالکان اصلی این خودروها» قصد بازگشت به ایالات متحده را داشتند …»
به گزارش اقتصادنیوز، این روایت، در یکی از کانال های معروف تلگرام به شکل بالا منتشر شده است اما واقعیت ماجرا، حکایت متفاوتی را پشت سر دارد. در حقیقت تاریخچه حضور این خودروها به زمان بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد؛ بعد از منعقد شدن قرارداد «ناتو» در 1948 دو پایگاه نظامی کانادایی در فرانسه و بلژیک در صد مایلی این محل …
جنگل اتومبیل های بلژیک؛ از شایعه تا واقعیت

گوشی موبایل