نقش وزارت ارتباطات و اطلاعات در مرگ ستایش!

نقش وزارت ارتباطات و اطلاعات در مرگ ستایش!
تابناک: یک نوجوان 15-16 ساله یک گوشی اندرویدی خرید و «تلگرام» را روی آن نصب کرد و به دریای کانال های مستهجن افتاد؛ دریایی که حالا به رنگ سرخ درآمده؛ سرخی خونِ «ستایش قریشی.» از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان نسبت به بی توجهی مقامات ارشد دولت درباره مساله اینترنت و کنترل مجاری غیراخلاقی آن هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته همگی با پاسخ تند حسن روحانی روبرو شد.
البته محتوای غیراخلاقی، تنها مشکل اینترنت نیست؛ بلکه انتشار محتوای ضد دینی و ضد عقاید مذهبی هم یکی دیگر از کارکردهای اصلی …

نقش وزارت ارتباطات و اطلاعات در مرگ ستایش!

تابناک: یک نوجوان 15-16 ساله یک گوشی اندرویدی خرید و «تلگرام» را روی آن نصب کرد و به دریای کانال های مستهجن افتاد؛ دریایی که حالا به رنگ سرخ درآمده؛ سرخی خونِ «ستایش قریشی.» از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان نسبت به بی توجهی مقامات ارشد دولت درباره مساله اینترنت و کنترل مجاری غیراخلاقی آن هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته همگی با پاسخ تند حسن روحانی روبرو شد.
البته محتوای غیراخلاقی، تنها مشکل اینترنت نیست؛ بلکه انتشار محتوای ضد دینی و ضد عقاید مذهبی هم یکی دیگر از کارکردهای اصلی …
نقش وزارت ارتباطات و اطلاعات در مرگ ستایش!

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال