نقش تلگرام و اینستاگرام در آتش زدن سفارت عربستان/ دولت علیه یک عده بچه انقلابی شکایت کرده است/ پشیمانم

نقش تلگرام و اینستاگرام در آتش زدن سفارت عربستان/ دولت علیه یک عده بچه انقلابی شکایت کرده است/ پشیمانم
بنا بر اظهار قاضی پرونده حکم متهمین پرونده تعرض به سفارت عربستان در مدت قانونی و حداکثر تا ده روز آینده ابلاغ خواهد شد.

نقش تلگرام و اینستاگرام در آتش زدن سفارت عربستان/ دولت علیه یک عده بچه انقلابی شکایت کرده است/ پشیمانم

بنا بر اظهار قاضی پرونده حکم متهمین پرونده تعرض به سفارت عربستان در مدت قانونی و حداکثر تا ده روز آینده ابلاغ خواهد شد.
نقش تلگرام و اینستاگرام در آتش زدن سفارت عربستان/ دولت علیه یک عده بچه انقلابی شکایت کرده است/ پشیمانم

دانلود فیلم جدید