«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام

«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام
پژوهان : همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب «نقاره خانه» جدیدترین اثر محمد عکاف در سرای اهل قلم رونمایی شد، کتابی که به گفته نویسنده اش برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته است

«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام

پژوهان : همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب «نقاره خانه» جدیدترین اثر محمد عکاف در سرای اهل قلم رونمایی شد، کتابی که به گفته نویسنده اش برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته است
«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام

فروش بک لینک

اس ام اس جدید