شما نظر دهید: تلگرام واقعا ناامن است؟

شما نظر دهید: تلگرام واقعا ناامن است؟
اپلیکیشن تلگرام به یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان در ایران تبدیل شده است که خیلی ها آن را بهترین اپ پیام رسان در کشورمان می دانند.دلیل آن هم انعطاف و امکانات بسیار زیاد آن نسبت به اپ های مشابه است.تلگرام با سرعت لاک پشتی ایران به خوبی کار می کند و بخاطر کانال هایی که به امکانات آن اضافه شد خود را در دل ایرانیان جا کرده است. اما مسئولان و کارشناسان این حوزه همواره در مورد امنیت تلگرام هشدار داده اند که تا به اینجای کار،مردم آنچنان به این هشدارها توجه نکرده و همچنان با خیال راحت از این اپلیکیشن استف

شما نظر دهید: تلگرام واقعا ناامن است؟

اپلیکیشن تلگرام به یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان در ایران تبدیل شده است که خیلی ها آن را بهترین اپ پیام رسان در کشورمان می دانند.دلیل آن هم انعطاف و امکانات بسیار زیاد آن نسبت به اپ های مشابه است.تلگرام با سرعت لاک پشتی ایران به خوبی کار می کند و بخاطر کانال هایی که به امکانات آن اضافه شد خود را در دل ایرانیان جا کرده است. اما مسئولان و کارشناسان این حوزه همواره در مورد امنیت تلگرام هشدار داده اند که تا به اینجای کار،مردم آنچنان به این هشدارها توجه نکرده و همچنان با خیال راحت از این اپلیکیشن استف
شما نظر دهید: تلگرام واقعا ناامن است؟

خبرگزاری ایران