پیرزنی که نشان داد هیچوقت برای نویسنده شدن دیر نیست!

پیرزنی که نشان داد هیچوقت برای نویسنده شدن دیر نیست!
پیرزنی که رویایش را محقق کرد
این پیرزن با چاپ کتاب در سن ۸۳ سالگی ثابت کرده هیچ وقت برای دنبال کردن رویاها دیر نیست.
به گزارش الف کتاب، به نقل از ایسنا، «کلمبوس تلگرام» نوشت: «اینا کلر فریشولتز» پیرزنی ۸۳ ساله است که در این سن بالا به چاپ اولین کتاب خود اقدام کرده است.
این نویسنده آمریکایی درباره تجربه جدیدش می گوید: چاپ این کتاب بزرگترین خوشی زندگی من است. تنها یک چیز می تواند من را خوشحال تر کند و آن هم چاپ آن به صورت سه بعدی است.
او می افزاید: خوشحالم که کتابم برای دیگران حس خوبی به همراه داشته و …

پیرزنی که نشان داد هیچوقت برای نویسنده شدن دیر نیست!

پیرزنی که رویایش را محقق کرد
این پیرزن با چاپ کتاب در سن ۸۳ سالگی ثابت کرده هیچ وقت برای دنبال کردن رویاها دیر نیست.
به گزارش الف کتاب، به نقل از ایسنا، «کلمبوس تلگرام» نوشت: «اینا کلر فریشولتز» پیرزنی ۸۳ ساله است که در این سن بالا به چاپ اولین کتاب خود اقدام کرده است.
این نویسنده آمریکایی درباره تجربه جدیدش می گوید: چاپ این کتاب بزرگترین خوشی زندگی من است. تنها یک چیز می تواند من را خوشحال تر کند و آن هم چاپ آن به صورت سه بعدی است.
او می افزاید: خوشحالم که کتابم برای دیگران حس خوبی به همراه داشته و …
پیرزنی که نشان داد هیچوقت برای نویسنده شدن دیر نیست!

موزیک سرا