نشانه جدید برای جدایی طارمی: تخلیه آپارتمان

نشانه جدید برای جدایی طارمی: تخلیه آپارتمان
آی اسپورت – مهدی طارمی دیگر در پرسپولیس بازی نخواهد کرد. با اینکه گفته می شد بعد از منتفی شدن حضور این بازیکن در فوتبال اسپانیا، مهاجم ملی پوش پرسپولیس فصل آینده هم در این تیم بازی کند اما طارمی جفت پاهایش را در یک کفش کرده که فصل بعد باید لژیونر شود. آخرین نشانه جدایی او از پرسپولیس، تحویل دادن آپارتمانش در تهران است.
کانال تلگرام روزنامه خبر ورزشی درباره این موضوع نوشته: 🔸آقاى گل لیگ برتر با هماهنگى قبلى وسایل موجود در آپارتمانش را به فرد دیگرى بخشید و آپارتمان را تخلیه کرد تا مشخص شود خروج وى از …

نشانه جدید برای جدایی طارمی: تخلیه آپارتمان

آی اسپورت – مهدی طارمی دیگر در پرسپولیس بازی نخواهد کرد. با اینکه گفته می شد بعد از منتفی شدن حضور این بازیکن در فوتبال اسپانیا، مهاجم ملی پوش پرسپولیس فصل آینده هم در این تیم بازی کند اما طارمی جفت پاهایش را در یک کفش کرده که فصل بعد باید لژیونر شود. آخرین نشانه جدایی او از پرسپولیس، تحویل دادن آپارتمانش در تهران است.
کانال تلگرام روزنامه خبر ورزشی درباره این موضوع نوشته: 🔸آقاى گل لیگ برتر با هماهنگى قبلى وسایل موجود در آپارتمانش را به فرد دیگرى بخشید و آپارتمان را تخلیه کرد تا مشخص شود خروج وى از …
نشانه جدید برای جدایی طارمی: تخلیه آپارتمان

ganool review