ناشناس ها در گروه های مجازی چه می کنند؟!

اتاق خبر 24 : 
برای برخی از ما اتفاق افتاده است، گاهی که صدای زنگ پیام های تلگرام ، واتسآپ و سایر شبکه های اجتماعی را می شنویم، با پیامی بی محتوا و ناسزا مواجه می شویم.
این اتفاق ناخوشایند در برخی مواقع موجب ایجاد تنش ها و فشارهای عصبی در ذهن دریافت کننده پیام می شود و لزوم ایجاد نظم مشخصی برای حضور در شبکه های اجتماعی را به همگان گوشزد می کند.
* تکنولوژی فرهنگ پذیری می طلبد
تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و بالتبع در سایر جوامع، با سرعت چشم گیری در حال رشد است و قبل از ساخت هرگونه وسایل و امکانات لازم …

اسکای نیوز

آگهی استخدام