دستور مولاوردی برای پیگیری وضعیت زن شکنجه دیده در مشهد

دستور مولاوردی برای پیگیری وضعیت زن شکنجه دیده در مشهد
انتشار خبر 21 روز شکنجه یک مادر و دو دختر توسط همسر، واکنش های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشته است. فارغ از واکنش های مردمی، برخی مسئولان هم نسبت به این خشونت وحشیانه واکنش نشان داده اند هرچند برخی واکنش ها قابل تامل به نظر می رسد. در نخستین واکنش معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در تلگرام خود نوشت:« تنها یک روز بعد از روز پدر با این خبر هولناک و باور نکردنی مواجه می شویم. بلافاصله لینک خبر را به اطلاع مدیر کل امور زنان و خانواده استان مربوطه می رسانم و در جواب در جریان پیگیری های انجام …

دستور مولاوردی برای پیگیری وضعیت زن شکنجه دیده در مشهد

انتشار خبر 21 روز شکنجه یک مادر و دو دختر توسط همسر، واکنش های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشته است. فارغ از واکنش های مردمی، برخی مسئولان هم نسبت به این خشونت وحشیانه واکنش نشان داده اند هرچند برخی واکنش ها قابل تامل به نظر می رسد. در نخستین واکنش معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در تلگرام خود نوشت:« تنها یک روز بعد از روز پدر با این خبر هولناک و باور نکردنی مواجه می شویم. بلافاصله لینک خبر را به اطلاع مدیر کل امور زنان و خانواده استان مربوطه می رسانم و در جواب در جریان پیگیری های انجام …
دستور مولاوردی برای پیگیری وضعیت زن شکنجه دیده در مشهد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

دانلود سریال و آهنگ