پاسخ «موحد» به جهانگیر حبیبی

پاسخ «موحد» به جهانگیر حبیبی
کانال رسمی تلگرام سید محمد موحد پاسخی به اظهارات جهانگیر حبیبی داده است که از منظر خوانندگان می گذرد؛
در پی اظهارات مهندس جهانگیر حبیبی معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب کشور مبنی بر مخالفت سید محمد موحد نماینده وقت مجلس شورای اسلامی با احداث سد کلات در منطقه دشمن زیاری، حجت الاسلام محمد موحد به این ادعا پاسخ دادند.
محمد موحد گفت: از برادر بزرگوارم جناب مهندس حبیبی که از متخصصان امور آب می باشند میخواهم حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.
وی در مورد ادعای مخالف …

پاسخ «موحد» به جهانگیر حبیبی

کانال رسمی تلگرام سید محمد موحد پاسخی به اظهارات جهانگیر حبیبی داده است که از منظر خوانندگان می گذرد؛
در پی اظهارات مهندس جهانگیر حبیبی معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب کشور مبنی بر مخالفت سید محمد موحد نماینده وقت مجلس شورای اسلامی با احداث سد کلات در منطقه دشمن زیاری، حجت الاسلام محمد موحد به این ادعا پاسخ دادند.
محمد موحد گفت: از برادر بزرگوارم جناب مهندس حبیبی که از متخصصان امور آب می باشند میخواهم حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.
وی در مورد ادعای مخالف …
پاسخ «موحد» به جهانگیر حبیبی

موزیک سرا