بانک ملی کدام شرکت پررونق را مخروبه کرد؟/آباد شدن با واگذاری شرکت به بخش خصوصی

بانک ملی کدام شرکت پررونق را مخروبه کرد؟/آباد شدن با واگذاری شرکت به بخش خصوصی
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:  محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین پست تلگرام خود از موفقیت بنگاهی نوشته که بعد از چهار دهه فعالیت سرانجام به شکل یک مخروبه به بخش خصوصی واگذار شد و دو سال پس از این واگذاری، این مخروبه به یک بنگاه اقتصادی فعال تبدیل شد.
به گزارش بانک مردم، این شرکت با نام شرکت کشت و صنعت لرستان در سال ۱۳۶۶ به بانک ملی واگذار شده بود اما به گفته جلال پور تبدیل به مخروبه شده بود و بخش خصوصی دو سال است که آن را احیا کرده است. البته رئیس اتاق بازرگانی به …

بانک ملی کدام شرکت پررونق را مخروبه کرد؟/آباد شدن با واگذاری شرکت به بخش خصوصی

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:  محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین پست تلگرام خود از موفقیت بنگاهی نوشته که بعد از چهار دهه فعالیت سرانجام به شکل یک مخروبه به بخش خصوصی واگذار شد و دو سال پس از این واگذاری، این مخروبه به یک بنگاه اقتصادی فعال تبدیل شد.
به گزارش بانک مردم، این شرکت با نام شرکت کشت و صنعت لرستان در سال ۱۳۶۶ به بانک ملی واگذار شده بود اما به گفته جلال پور تبدیل به مخروبه شده بود و بخش خصوصی دو سال است که آن را احیا کرده است. البته رئیس اتاق بازرگانی به …
بانک ملی کدام شرکت پررونق را مخروبه کرد؟/آباد شدن با واگذاری شرکت به بخش خصوصی

فروش بک لینک

اسکای نیوز