میم «مشکلات» را بردار

پویان خوشحال-دیروز وقتی صفحه تلگرام را بالا و پایین می کردم، یک مسیج (پیام کوتاه، پیامک، پی ام، متن، تکست و…) برایم ارسال شد که در آن عنوان شده بود: «دوست عزیز اگر “میم” مشکلات را برداری تبدیل می شود به “شکلات” و فقط کافی است که بخوریش و از آن لحظه زندگی شیرین خواهد شد و اساساً نگاهت به دنیا تغییر خواهد کرد.» بعد که در چند گروه و کانال دیگر نگاه کردم، متوجه شدم این پیام برای 900 هزار نفر دیگر ارسال شده و آن ها هم ظاهرا زندگی گل و بلبلی را پس از بریدن میم مشکلاتشان شروع کرده اند. عده ای می گفتند: وای …

اخبار

بک لینک رنک 7