فیلم/ انصاف نیست بعضی مسئولین بخورند و به ریش مردم بخندند

فیلم/ انصاف نیست بعضی مسئولین بخورند و به ریش مردم بخندند
دولت بهار: کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی مربوط به سخنرانی ایشان در نمازجمعه با موضوع بیکاری و گرانی برای مردم و پول برای مسئولین منتشر کرد.

فیلم/ انصاف نیست بعضی مسئولین بخورند و به ریش مردم بخندند

دولت بهار: کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی مربوط به سخنرانی ایشان در نمازجمعه با موضوع بیکاری و گرانی برای مردم و پول برای مسئولین منتشر کرد.
فیلم/ انصاف نیست بعضی مسئولین بخورند و به ریش مردم بخندند

نفت آموزش پرورش دولتی