راز تهدیدهای مرگبار و پیامهای غیر اخلاقی برای مدیر گروه تلگرامی

راز تهدیدهای مرگبار و پیامهای غیر اخلاقی برای مدیر گروه تلگرامی
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، سرهنگ “علی شفیعی” گفت : یکی از شهروندان با ارائه مستندات عنوان کرده است به درخواست استاد دانشگاه خود اقدام به ایجاد گروه علمی برای دیگر دانشجویان در شبکه اجتماعی تلگرام کرده و شماره تلفن هایی را که توسط استاد برایم ارسال شد به گروه اضافه کردم اما پس […]

راز تهدیدهای مرگبار و پیامهای غیر اخلاقی برای مدیر گروه تلگرامی

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، سرهنگ “علی شفیعی” گفت : یکی از شهروندان با ارائه مستندات عنوان کرده است به درخواست استاد دانشگاه خود اقدام به ایجاد گروه علمی برای دیگر دانشجویان در شبکه اجتماعی تلگرام کرده و شماره تلفن هایی را که توسط استاد برایم ارسال شد به گروه اضافه کردم اما پس […]
راز تهدیدهای مرگبار و پیامهای غیر اخلاقی برای مدیر گروه تلگرامی

لایسنس نود 32 ورژن 5