این تصویر مربوط به ایران است؟

این تصویر مربوط به ایران است؟
بعضی از کانال های خبری در تلگرام این روزها عکسی را با عنوان «صحنه ای فوق العاده در پارک ملی بمو استان فارس» منتشر کردند. اما این عکس واقعا جدید و مربوط به ایران است؟

عقاب شکارچی مشهور در حیات وحش است اما در این این عکس مغلوب تیزهوشی مار شده است. در توضیح این عکس آمده است که عقاب مار را به آسمان برد و مار دور بال هایش پیچید و سقوط کرد.
این عکس فوق العاده اما تصویری جدیدی نیست و حداقل از 4 سال قبل در اینترنت در سایت های مختلف منتشر شده است.

این تصویر مربوط به ایران است؟

بعضی از کانال های خبری در تلگرام این روزها عکسی را با عنوان «صحنه ای فوق العاده در پارک ملی بمو استان فارس» منتشر کردند. اما این عکس واقعا جدید و مربوط به ایران است؟

عقاب شکارچی مشهور در حیات وحش است اما در این این عکس مغلوب تیزهوشی مار شده است. در توضیح این عکس آمده است که عقاب مار را به آسمان برد و مار دور بال هایش پیچید و سقوط کرد.
این عکس فوق العاده اما تصویری جدیدی نیست و حداقل از 4 سال قبل در اینترنت در سایت های مختلف منتشر شده است.
این تصویر مربوط به ایران است؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی