سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟

سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟
رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیمه اول مرداد ماه به خوزستان سفری خواهد داشت. خانم ابتکار در این سفر از چند پتروشیمی بازدید و با حضور وی یک واحد آلوده کننده از مدار خارج خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در اهواز جلساتی با استاندار و نمایندگان مردم خواهد داشت و طی آنها پیرامون حل مشکلات ناشی از ریزگردها و گرد و خاک بحث و تبادل نظر خواهد شد./ شوشان
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟

رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیمه اول مرداد ماه به خوزستان سفری خواهد داشت. خانم ابتکار در این سفر از چند پتروشیمی بازدید و با حضور وی یک واحد آلوده کننده از مدار خارج خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در اهواز جلساتی با استاندار و نمایندگان مردم خواهد داشت و طی آنها پیرامون حل مشکلات ناشی از ریزگردها و گرد و خاک بحث و تبادل نظر خواهد شد./ شوشان
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟

بک لینک قوی

روزنامه ایران