دختر30ساله برای مجبور کردن پسر 18ساله به ازدواج، او را به تجاوز متهم کرد

این دختر ٣٠ساله به ماموران گفت: «چند وقتی می شد که از طریق تلگرام با پسرجوانی آشنا شدم. او می گفت عاشقم شده و قصد ازدواج با من را دارد. برای همین کم کم به او علاقه مند شدم و با هم قرار ملاقات گذاشتیم.
بار اول با هم ملاقات کردیم و بعد از آن ارتباطمان بیشتر شد تا جایی که برای بار دوم با هم قرار ملاقات گذاشتیم اما این بار صادق حرکات و رفتار مرموزی داشت. مثل همیشه نبود و حرکات غیرعادی می کرد. ما با هم به رستوران رفتیم که متوجه شدم یک شیشه مشروب با خودش آورده است. او همانجا از من خواست که به خانه اش بروم. …

اخبار

اسکای نیوز