ماجرای عکس جنجالی هواپیما مسافربری در جاده قدیم تهران

ماجرای عکس جنجالی هواپیما مسافربری در جاده قدیم تهران
روز نو :
انتقال یک هواپیما روی تریلی در جاده قدیم تهران-کرج جنجال ساز شد تا جاییکه سازمان هواپیمایی کشوری نیز واکنش نشان داد.
یک رهگذر در لاین مخالف محل عبور این تریلی عکسی از آن تهیه کرد و بدون هر توضیحی حضور یک هواپیما در جاده قدیم را در تلگرام انتشار داد.
با این عکس که اگر بر آن دقیق شویم کاملا متوجه خواهیم شد که هواپیما در حال انتقال با تریلی است شایعه سقوط یا فرود اضطراری هواپیما در جاده قدیم کرج دست به دست گشت تا اینکه سازمان هواپیمایی کشوری خبر توقف یک هواپیما در جاده قدیم تهران – کرج را تکذی …

ماجرای عکس جنجالی هواپیما مسافربری در جاده قدیم تهران

روز نو :
انتقال یک هواپیما روی تریلی در جاده قدیم تهران-کرج جنجال ساز شد تا جاییکه سازمان هواپیمایی کشوری نیز واکنش نشان داد.
یک رهگذر در لاین مخالف محل عبور این تریلی عکسی از آن تهیه کرد و بدون هر توضیحی حضور یک هواپیما در جاده قدیم را در تلگرام انتشار داد.
با این عکس که اگر بر آن دقیق شویم کاملا متوجه خواهیم شد که هواپیما در حال انتقال با تریلی است شایعه سقوط یا فرود اضطراری هواپیما در جاده قدیم کرج دست به دست گشت تا اینکه سازمان هواپیمایی کشوری خبر توقف یک هواپیما در جاده قدیم تهران – کرج را تکذی …
ماجرای عکس جنجالی هواپیما مسافربری در جاده قدیم تهران

آهنگ جدید