ماجرای انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!

ماجرای انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیر خانمی که اقدام به توهین و افترا علیه شوهرش در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی اعتمادی در جزییات این خبر گفت: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افرادی اقدام به توهین و افترا در شبکه اجتماعی تلگرام علیه وی کرده اند، بلافاصله موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. این مقام انتظامی با بیان این که ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم که همسر شاکی بوده، شدند، افزود …

ماجرای انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیر خانمی که اقدام به توهین و افترا علیه شوهرش در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی اعتمادی در جزییات این خبر گفت: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افرادی اقدام به توهین و افترا در شبکه اجتماعی تلگرام علیه وی کرده اند، بلافاصله موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. این مقام انتظامی با بیان این که ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم که همسر شاکی بوده، شدند، افزود …
ماجرای انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!

بک لینک رنک 1

تلگرام