ماجرای دردسرساز عکس نخستین زن محیط بان در تلگرام

ماجرای دردسرساز عکس نخستین زن محیط بان در تلگرام
عکس یادگاری یک زن با لباس محیط بانی در تلگرام و فضای مجازی باعث دردسر برای این زن جوان شد.محمدی روابط عمومی سازمان محیط زیست قزوین در خصوص این خبر گفت: این خبر شایعه ای بیش نبود و ما آن را تکذیب می کنیم. خانوم لیلی مهرجو یکی از همکاران و کارمند اداری سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک قزوین هستند و اصلا محیط بان نیستند.وی ادامه داد: پدر لیلی مهرجو یک محیط زیستی است و علاقه فردی و شخصی وی موجب شد تا این عکس ها را با لباس و اسلحه محیط بانی به عنوان یادگاری بگیرد. وی حتی مجوز حمل سلاح نیز ندارد و کارمند …

ماجرای دردسرساز عکس نخستین زن محیط بان در تلگرام

عکس یادگاری یک زن با لباس محیط بانی در تلگرام و فضای مجازی باعث دردسر برای این زن جوان شد.محمدی روابط عمومی سازمان محیط زیست قزوین در خصوص این خبر گفت: این خبر شایعه ای بیش نبود و ما آن را تکذیب می کنیم. خانوم لیلی مهرجو یکی از همکاران و کارمند اداری سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک قزوین هستند و اصلا محیط بان نیستند.وی ادامه داد: پدر لیلی مهرجو یک محیط زیستی است و علاقه فردی و شخصی وی موجب شد تا این عکس ها را با لباس و اسلحه محیط بانی به عنوان یادگاری بگیرد. وی حتی مجوز حمل سلاح نیز ندارد و کارمند …
ماجرای دردسرساز عکس نخستین زن محیط بان در تلگرام

پرس نیوز