ویکی لیکس: میشل تمر با اطلاعات آمریکا در تماس بوده است

ویکی لیکس: میشل تمر با اطلاعات آمریکا در تماس بوده است
به گزارش رادیو فرانسه،پس از تعلیق دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل با رای اکثریت سنای این کشور و آغاز به کار میشل تمر معاون رئیس جمهوری و تعیین وی به عنوان رئیس جمهوری موقت برزیل، ویکی لیکس ، جمعه، ١۳مه اقدام به انتشار مدارکی در باره میشل تمر کرد.
این مداراک نشان میدهند که میشل تمر، رهبر حزب لیبرال برزیل پیش تر از طریق سفارت آمریکا در برزیل در باره اوضاع برزیل به آمریکا اطلاع رسانی میکرده است.
ویکی لیکس اعلام کرده است که میشل تمر طی سال 2006 میلادی دوبار توسط تلگرام، با سفارت آمریکا در برزیل مکاتبه کرده …

ویکی لیکس: میشل تمر با اطلاعات آمریکا در تماس بوده است

به گزارش رادیو فرانسه،پس از تعلیق دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل با رای اکثریت سنای این کشور و آغاز به کار میشل تمر معاون رئیس جمهوری و تعیین وی به عنوان رئیس جمهوری موقت برزیل، ویکی لیکس ، جمعه، ١۳مه اقدام به انتشار مدارکی در باره میشل تمر کرد.
این مداراک نشان میدهند که میشل تمر، رهبر حزب لیبرال برزیل پیش تر از طریق سفارت آمریکا در برزیل در باره اوضاع برزیل به آمریکا اطلاع رسانی میکرده است.
ویکی لیکس اعلام کرده است که میشل تمر طی سال 2006 میلادی دوبار توسط تلگرام، با سفارت آمریکا در برزیل مکاتبه کرده …
ویکی لیکس: میشل تمر با اطلاعات آمریکا در تماس بوده است

فروش بک لینک

wolrd press news

ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است

ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است
سرویس خارجی: ویکی لیکس فاش کرد، رئیس جمهوری موقت برزیل مخبر سفارت برای سازمان اطلاعات آمریکا بوده است. به گزارش راشاتودی، براساس اطلاعات وبسایت افشاگر ویکی لیکس مشخص شد که میشل تمر، رئیس جمهوری موقت برزیل با سفارت آمریکا در برزیل از طریق تلگرام ارتباط داشته و چنین ارتباطی برای استفاده رسمی و حساس بوده است. دو سند افشا شده از سوی ویکی لیکس مربوط به 11 ژانویه 2006 و 21 ژوئن 2006 است.
در این اسناد آمده است که وی اوضاع سیاسی در کشور را در جریان ریاست جمهوری «لوییس ایناسیو لولا داسیلوا» با مقام های …

ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است

سرویس خارجی: ویکی لیکس فاش کرد، رئیس جمهوری موقت برزیل مخبر سفارت برای سازمان اطلاعات آمریکا بوده است. به گزارش راشاتودی، براساس اطلاعات وبسایت افشاگر ویکی لیکس مشخص شد که میشل تمر، رئیس جمهوری موقت برزیل با سفارت آمریکا در برزیل از طریق تلگرام ارتباط داشته و چنین ارتباطی برای استفاده رسمی و حساس بوده است. دو سند افشا شده از سوی ویکی لیکس مربوط به 11 ژانویه 2006 و 21 ژوئن 2006 است.
در این اسناد آمده است که وی اوضاع سیاسی در کشور را در جریان ریاست جمهوری «لوییس ایناسیو لولا داسیلوا» با مقام های …
ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است

بک لینک رنک 7

فانتزی