لیست غیر رسمی از کاندیداهای معترض تایید صلاحیت شده مجلس در تهران و سراسر کشور

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: کانال تلگرام روزنامه ایران نوشت:برخی منابع ،لیست افراد تایید صلاحیت شده را به عنوان لیست غیر رسمی منتشر کرد.

اندروید

سیستم اطلاع رسانی