لوپاریزین: مهاجمان حمله به کلیسای نورماندی از طریق «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند

لوپاریزین: مهاجمان حمله به کلیسای نورماندی از طریق «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند
به گزارش وعده صادق ، روزنامه فرانسوی لوپاریزین و نشریه فرانسوی «لا ووآ دونور» امروز یکشنبه از ارتباط مهاجمان حمله اخیر به کلیسای «سن اتین دوروری» با یکدیگر از طریق نرم افزار ارتباطی «تلگرام» خبر دادند.
بنابر اعلام این دو نشریه فرانسوی به نقل از یک عضو تیم بررسی حساب کاربری «عادل کرمیشه» یکی از دو مهاجم حمله به کلیسا در تلگرام، کرمیشه و «عبدالمالک پتیت جان» دیگر عامل این حمله از طریق نرم افزار پیام رسان تلگرام با یکدیگر ارتباط داشته و با یکدیگر صحبت می کرده اند و به صورت حضوری یکدیگر را ندیده بودن …

لوپاریزین: مهاجمان حمله به کلیسای نورماندی از طریق «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند

به گزارش وعده صادق ، روزنامه فرانسوی لوپاریزین و نشریه فرانسوی «لا ووآ دونور» امروز یکشنبه از ارتباط مهاجمان حمله اخیر به کلیسای «سن اتین دوروری» با یکدیگر از طریق نرم افزار ارتباطی «تلگرام» خبر دادند.
بنابر اعلام این دو نشریه فرانسوی به نقل از یک عضو تیم بررسی حساب کاربری «عادل کرمیشه» یکی از دو مهاجم حمله به کلیسا در تلگرام، کرمیشه و «عبدالمالک پتیت جان» دیگر عامل این حمله از طریق نرم افزار پیام رسان تلگرام با یکدیگر ارتباط داشته و با یکدیگر صحبت می کرده اند و به صورت حضوری یکدیگر را ندیده بودن …
لوپاریزین: مهاجمان حمله به کلیسای نورماندی از طریق «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند

مرجع توریسم