یک لحظه چشم بندتان را باز کنید/ همه ما به سکوت نیاز داریم

ساعت ها زمان جاری خود را صرف گرو ه های بی در و پیگر تلگرام می کنیم.
بی انگیزه و بی حال پست های اینستاگرام دیگران را می بینیم و حسرت خوشبختی شان را می خوریم.
نهایت تاثیرگذاریمان در جامعه، لایک ها و اشتراک گذاری های فیس بوک مان بودند که به لطف تلگرام آن را هم از دست داده ایم.
خواه ناخواه به برده اطلاعات تبدیل شده ایم. اطلاعات؟ نه… نام بهترش هرج و مرج است.
مصرف گرایی با غرق شدن در محتوایی که جز ارضای غریزی ما، دستاورد دیگری ندارد برای همه مان طبیعی شده است.
همه ما به لحظه ای سکوت نیاز داریم. به …

سایت استخدامی

مد روز