علی لاریجانی: سیاسیون بداخلاق منتقد سکولاریسم خودشان سکولار هستند

علی لاریجانی: سیاسیون بداخلاق منتقد سکولاریسم خودشان سکولار هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی کوتاه تحت عنوان «بداخلاقی سیاسی و سکولاریسم» که آن را در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرد نسبت به انقلابیونی که با بداخلاقی حیثیت دیگران را تخریب می کنند، انتقاد کرد.
در ابتدای این یادداشت رئیس مجلس با طرح سوالی آورده است، سوال این است که نسبت جریان ها و سیاستمداران بی اخلاق یا بداخلاق، با سکولاریست ها چیست؟
او در ادامه با توضیحی درباره مکتب سکولاریسم عنوان کرده است: «سکولاریسم مکتبی است که حوزه سیاست را مقید بر دین و ارزش های ثابت …

علی لاریجانی: سیاسیون بداخلاق منتقد سکولاریسم خودشان سکولار هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی کوتاه تحت عنوان «بداخلاقی سیاسی و سکولاریسم» که آن را در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرد نسبت به انقلابیونی که با بداخلاقی حیثیت دیگران را تخریب می کنند، انتقاد کرد.
در ابتدای این یادداشت رئیس مجلس با طرح سوالی آورده است، سوال این است که نسبت جریان ها و سیاستمداران بی اخلاق یا بداخلاق، با سکولاریست ها چیست؟
او در ادامه با توضیحی درباره مکتب سکولاریسم عنوان کرده است: «سکولاریسم مکتبی است که حوزه سیاست را مقید بر دین و ارزش های ثابت …
علی لاریجانی: سیاسیون بداخلاق منتقد سکولاریسم خودشان سکولار هستند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

خبرگزاری اصفحان