لاریجانی:آب را از موضوعات امنیت ملی کشور بدانیم

لاریجانی:آب را از موضوعات امنیت ملی کشور بدانیم
رییس مجلس شورای اسلامی نوشته ای با عنوان «آب و جامعه ایرانی» منتشر کرد که در آن گفته است: برای کشور ما «آب» نقش حیاتی یافته و باید آن را از این جهت یکی از موضوعات مورد توجه امنیت ملی کشور بدانیم. به گزارش انتخاب، متن یادداشت علی لاریجانی که در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرده، به شرح زیر است: «بی تردید، با مجموعه شرایط اقلیمی و وضعیت جغرافیائی ایران، برای کشور ما «آب» نقش حیاتی یافته و باید از این جهت یکی از موضوعات مورد توجه امنیت ملی کشور بدانیم. در یک نگاه کلی صرفا …

لاریجانی:آب را از موضوعات امنیت ملی کشور بدانیم

رییس مجلس شورای اسلامی نوشته ای با عنوان «آب و جامعه ایرانی» منتشر کرد که در آن گفته است: برای کشور ما «آب» نقش حیاتی یافته و باید آن را از این جهت یکی از موضوعات مورد توجه امنیت ملی کشور بدانیم. به گزارش انتخاب، متن یادداشت علی لاریجانی که در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرده، به شرح زیر است: «بی تردید، با مجموعه شرایط اقلیمی و وضعیت جغرافیائی ایران، برای کشور ما «آب» نقش حیاتی یافته و باید از این جهت یکی از موضوعات مورد توجه امنیت ملی کشور بدانیم. در یک نگاه کلی صرفا …
لاریجانی:آب را از موضوعات امنیت ملی کشور بدانیم

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ