قیر 60/70 قیر طبیعی و پالایشگاهی

قیر 60/70 قیر طبیعی و پالایشگاهی
» فروش قیر 60/70 و انواع قیر .قیرپالایشگاهی و طبیعی جهت مصارف داخلی و خارجی موجود می باشد در صورت تمایل با شماره مندرج تماس حاصل کنید که داری واتس و تلگرام می باشد 09212633816ویا 43693555

کشور: Iran
نام: بصیر

تاریخ: 1395/05/26

تلفن: 43693555
فکس:

آدرس پست الکترونیک:
afasribasir@gmail.com

قیر 60/70 قیر طبیعی و پالایشگاهی

» فروش قیر 60/70 و انواع قیر .قیرپالایشگاهی و طبیعی جهت مصارف داخلی و خارجی موجود می باشد در صورت تمایل با شماره مندرج تماس حاصل کنید که داری واتس و تلگرام می باشد 09212633816ویا 43693555

کشور: Iran
نام: بصیر

تاریخ: 1395/05/26

تلفن: 43693555
فکس:

آدرس پست الکترونیک:
afasribasir@gmail.com
قیر 60/70 قیر طبیعی و پالایشگاهی

دانلود سرا