از قهر پایان سال یک خبرنگار تا کلاس آموزش کار با تلگرام برای آقای رئیس!

تابناک: وی که تلویحا از عملکرد شهرداری در این مدت ابراز خرسندی کرد، قول داد در آینده در جلسه ای به نحوه حضور خود در شورای شهر که به گفته خودش خیلی حرف ها در این مورد که “چه کسی چه کسی را آورده”؛ توضیح خواهد داد.

عکس

اخبار کارگران