تبلیغ قمار در تلگرام و اینستاگرام!

با این حال با گسترش امکانات شبکه های اجتماعی از جمله کانال های تلگرام و حضور در این فضاها به موارد عجیبی برخورد می کنیم.
“آموزش پوکر”، “بازی پوکر با پول واقعی” و … مواردی است که با یک
جستجوی ساده در اینترنت به آن بر می خوریم، اما اگر سری به کانال های
تلگرامی و یا صفحات اینستاگرام بزنیم مواردی از این دست را بیشتر می بینیم.
آموزش بازی ای که برای لحظاتی هیجان و استرس، می تواند دنیای جوانی را به یغما ببرد.

در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با یک جستجوی ساده به صفحاتی بر می خوریم
که با عنوان “پوکر …

اخبر جهان

باران فیلم