تهدید به قتل در تلگرام/ خواستگار کینه جو به دام افتاد

تهدید به قتل در تلگرام/ خواستگار کینه جو به دام افتاد
فردی که با انتشار تصاویر خصوصی دختری در شبکه اجتماعی تلگرام و تهدید به قتل او در صدد انتقام از وی و خانواده اش بود، با تلاش کارآگاهان پلیس فتا مازندران، شناسایی و دستگیر شد.

تهدید به قتل در تلگرام/ خواستگار کینه جو به دام افتاد

فردی که با انتشار تصاویر خصوصی دختری در شبکه اجتماعی تلگرام و تهدید به قتل او در صدد انتقام از وی و خانواده اش بود، با تلاش کارآگاهان پلیس فتا مازندران، شناسایی و دستگیر شد.
تهدید به قتل در تلگرام/ خواستگار کینه جو به دام افتاد

خرم خبر