پلیس فتا اخاذی از دختر گیلانی در تلگرام را ناکام گذاشت

پلیس فتا اخاذی از دختر گیلانی در تلگرام را ناکام گذاشت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با دخالت پلیس فتا گیلان عامل درخواست ۷۰۰ میلیون ریالی جهت عدم افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی از شهروند گیلانی در تلگرام ناکام ماند .

پلیس فتا اخاذی از دختر گیلانی در تلگرام را ناکام گذاشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با دخالت پلیس فتا گیلان عامل درخواست ۷۰۰ میلیون ریالی جهت عدم افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی از شهروند گیلانی در تلگرام ناکام ماند .
پلیس فتا اخاذی از دختر گیلانی در تلگرام را ناکام گذاشت

فروش بک لینک