هشدار پلیس فتا درباره «لینک »های ارسالی

معاون اموربین الملل وحقوقی پلیس فتا درباره لینک های ارسالی مخرب برخی از هکرها هشدارداد.

به گزارش تحلیل ایران ، سرهنگ حسین رمضانی با بیان اینکه مجرمان سایبری در فضای مجازی از روش های مهندسی اجتماعی برای جرم استفاده می کنند، گفت: این مجرمان کمتر از روش های فنی برای ارتکاب جرم استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه برخی هکرها یک فایل یا نرم افزار آلوده را آماده کرده به یک لینک پیوست می دهند افزود: این لینک را در شبکه های مختلف اجتماعی مثل تلگرام یا ایمیل و یا حتی به صورت پیامک برای افراد ارسال …

استخدام

افق