عکس/ اتفاق جالب در ژاپن

نواجنوب:این تصویر در کانال معمارینه تلگرام با عنوان “محل مخصوص عبور لاکپشت ها از ریل قطار در ژاپن” منتشر شد:

سایت استخدامی

خبر فرهنگیان