عکسی از رهبر انقلاب در زمان دفاع مقدس

عکسی از رهبر انقلاب در زمان دفاع مقدس
کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری عکسی از ایشان در زمان دفاع مقدس را منتشر کرد.

عکسی از رهبر انقلاب در زمان دفاع مقدس

کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری عکسی از ایشان در زمان دفاع مقدس را منتشر کرد.
عکسی از رهبر انقلاب در زمان دفاع مقدس

گروه تلگرام