عکس/آگهی فروش پیکان به قیمت ۳۳ هزار تومان

عکس/آگهی فروش پیکان به قیمت ۳۳ هزار تومان
به گزارش دولت بهار، آگهی فروش پیکان به قیمت 33 هزارتومان را مشاهده می کنید.
این تصویر مربوط به اواسط دهه 50 شمسی است که در تلگرام بازنشر شده است.

منبع:اقتصاد پرس

عکس/آگهی فروش پیکان به قیمت ۳۳ هزار تومان

به گزارش دولت بهار، آگهی فروش پیکان به قیمت 33 هزارتومان را مشاهده می کنید.
این تصویر مربوط به اواسط دهه 50 شمسی است که در تلگرام بازنشر شده است.

منبع:اقتصاد پرس
عکس/آگهی فروش پیکان به قیمت ۳۳ هزار تومان

لایسنس نود 32 ورژن 9

wolrd press news