عکس/آادای احترام آیت الله نوری همدانی بر سر مزار مادرش

شهیدخبر(شهیدنیوز): کانال تلگرام آیت الله نوری همدانی این تصویر را منتشر کرده است.

فانتزی

کانون نماز