نقدی بر عملکرد اتاق بازرگانی ایران/ اتاق واردکنندگان و خام فروشان

نقدی بر عملکرد اتاق بازرگانی ایران/ اتاق واردکنندگان و خام فروشان
به گزارش « عصر دنا » «سه شنبه ها با صبحانه درشورای معاونان اتاق بازرگانی آغاز می شود و یک هفته درمیان، با نشست شورای پول واعتبار پایان می پذیرد. علاوه بر این ها امروز باید در نشست هماهنگی سفر رئیس جمهور آذربایجان و آفریقای جنوبی به ریاست دکتر روحانی شرکت کنم»این یکی از پست های رییس شدیدا رسانه ای اتاق بازرگانی بر روی تلگرام است ،کسانی که کانال جلال پور را بر روی تلگرام دنبال می کنند می دانند رییس اتاق بازرگانی لااقل هفتگی یک بار با رییس جمهوری دیدار می کند ، تقریبا با تمامی هیات های خارجی که وارد …

نقدی بر عملکرد اتاق بازرگانی ایران/ اتاق واردکنندگان و خام فروشان

به گزارش « عصر دنا » «سه شنبه ها با صبحانه درشورای معاونان اتاق بازرگانی آغاز می شود و یک هفته درمیان، با نشست شورای پول واعتبار پایان می پذیرد. علاوه بر این ها امروز باید در نشست هماهنگی سفر رئیس جمهور آذربایجان و آفریقای جنوبی به ریاست دکتر روحانی شرکت کنم»این یکی از پست های رییس شدیدا رسانه ای اتاق بازرگانی بر روی تلگرام است ،کسانی که کانال جلال پور را بر روی تلگرام دنبال می کنند می دانند رییس اتاق بازرگانی لااقل هفتگی یک بار با رییس جمهوری دیدار می کند ، تقریبا با تمامی هیات های خارجی که وارد …
نقدی بر عملکرد اتاق بازرگانی ایران/ اتاق واردکنندگان و خام فروشان

فروش بک لینک

اسکای نیوز