عطاءالله مهاجرانی بازمی گردد؟

روز نو : روزنامه جوان نوشت:شنیده ها حاکی از آن است که عطاءالله مهاجرانی – وزیر ارشاد دولت اصلاحات- قول های مساعد و محکمی را از جانب برخی مسئولان و افراد تأثیرگذار داخلی برای بازگشت بی سروصدا به کشور دریافت کرده است.
 بر همین اساس، اقدامات چند ماهه اخیر وی؛ نظیر خاتمه کار سایت جرس و بستن حساب های کاربری شبکه های مجازی از جمله فیس بوک، توئیتر، پلاس و کانال تلگرام آن از سوی برخی تحلیلگران، به عنوان زمینه سازی برای دستیابی به این هدف ارزیابی شده است.

اندروید

فستیوال فیلم

عطاءالله مهاجرانی به کشور بازمی گردد؟

شنیده ها حاکی از آن است که عطاءالله مهاجرانی – وزیر ارشاد دولت اصلاحات- قول های مساعد و محکمی را از جانب برخی مسئولان و افراد تأثیرگذار داخلی برای بازگشت بی سروصدا به کشور دریافت کرده است.
به گزارش روزنامه جوان، بر همین اساس، اقدامات چند ماهه اخیر وی؛ نظیر خاتمه کار سایت جرس و بستن حساب های کاربری شبکه های مجازی از جمله فیس بوک، توئیتر، پلاس و کانال تلگرام آن از سوی برخی تحلیلگران، به عنوان زمینه سازی برای دستیابی به این هدف ارزیابی شده است.

خرم خبر

دانلود نرم افزار