آسیب شناسی کلیپ های اراذل و اوباش

اگرچه ناوگان هوایی و اینترنت و … ما از قافله جهانی چند سالی عقب است اما خوشبختانه اراذل و اوباش ما همگام با تکنولوژی جهانی حرکت می کنند یعنی قبلا طرف محله را بند می آورد و قمه را می کشید و فریاد می زد آآآآی نفس کش اما حالا به لطف تکنولوژی، داخل منزل و با آسودگی خیال آی نفس کش گفته و در تلگرام و لاین پخش جهانی می کند. به این ترتیب هم از حیث مخاطبان، طیف گسترده تری را شامل می شود و هم اینکه می توان چند بار صحنه را کات داد و مجددا فیلمبرداری کرد. مثلا چند فیلم مختلف ضبط کرد و به صورت رندم از عابران در …

عکس

خبرگذاری اصفحان