صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!

صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!
آرمان پرس: برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از کشور خارج شد. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!

آرمان پرس: برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از کشور خارج شد. گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.
صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد!

دانلود سرا