خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند/پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد!

خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند/پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد!
ساعت24- سال گذشته ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، جسد خبرنگار قدیمی خبرگزاری بی. بی. سی (BBC) در یکی از توالت های فرودگاه استانبول پیدا شد. طبق گزارشی که آن زمان در گاردین منتشر شد، گمانه زنی های درباره خودکشی او وجود داشت، اما به تایید مقامات مسوول این پرونده نرسیده بود.

خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند/پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد!

ساعت24- سال گذشته ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، جسد خبرنگار قدیمی خبرگزاری بی. بی. سی (BBC) در یکی از توالت های فرودگاه استانبول پیدا شد. طبق گزارشی که آن زمان در گاردین منتشر شد، گمانه زنی های درباره خودکشی او وجود داشت، اما به تایید مقامات مسوول این پرونده نرسیده بود.
خبرهای سوخته ای که در تلگرام جان می گیرند/پرونده مرگ خبرنگاری که پس از 9 ماه باز شد!

نفت آموزش پرورش دولتی